Toplam 1 iş ilanı
Açık Pozisyonlar

İnsan Kaynakları Politikası

Dicle FZA Otomotiv İnsan Kaynakları Politikası, şirketimizin vizyonu, misyonu, etik değerleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Temel ilkemiz, iş ortamında adil, şeffaf, verimli ve gelişim odaklı bir yaklaşım benimsemektir. Bu politikamızın odağında çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimleri, farklılıkların saygı gördüğü, kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratılması yer almaktadır.

Eşitlik ve Kapsayıcılık

Dicle FZA, cinsiyet, yaş, din, dil, etnik köken, medeni durum gibi bireysel özelliklere dayalı her türlü ayrımcılığı reddeder. İşe alım süreçlerinden itibaren, tüm çalışanlarımızın eşit fırsatlarla değerlendirildiği bir sistem kurmayı hedeflemekteyiz. Bu süreçte, eşit niteliğe sahip kadın ve erkek adaylar arasında, cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik edilir.

Profesyonel Gelişim

Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kişisel, teknik ve mesleki eğitim programları düzenlenir. Yüksek performans gösteren çalışanlar için terfi ve yatay geçiş olanakları sağlanarak, kariyer yolları gelişim odaklılık prensibi ile yönetilir.

Ücret ve Yan Haklar

Dicle FZA, çalışanların görev, sorumluluk ve yetkinliklerine göre adil ve rekabetçi bir ücretlendirme sistemi uygular. Ayrıca, performans değerlendirmeleri eşitlikçi ve şeffaf bir şekilde yapılır. Çalışanların hak ve yararlarını koruyan bu sistemin ana hedefi, iş tatminini ve şirkete olan bağlılığı artırmaktır.

İş Yaşam Dengesi

Çalışanlarımızın iş ve özel yaşamları arasında dengeli bir ilişki kurabilmeleri için esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma ve yarı zamanlı istihdam gibi olanaklar sunarız. Bu uygulamalar, özellikle ailevi sorumlulukları olan çalışanlar için önemli bir fayda sağlamaktadır.

Yasal Uyum ve Sosyal Sorumluluk

Dicle FZA olarak, yasal mevzuat ve sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareket etmek birincil önemimizdir. Çalışma saatleri, izinler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yasalara tam anlamıyla uyulur.

Kalite ve Verimlilik

Çalışan memnuniyeti ve kalite standartlarına olan bağlılığımız, iş süreçlerimizin ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesi için önemli bir dayanaktır. Çalışanların geri bildirimleri, iş süreçlerinin geliştirilmesinde ve şirket kültürünün oluşturulmasında kritik bir rol oynar.

Bu İnsan Kaynakları Politikası, tüm Dicle FZA Otomotiv çalışanlarını kapsamaktadır ve şirketimizin sosyal ve etik değerlerini yansıtmaktadır.

Ana İlkeler

 • Bireysel özelliklere dayalı her türlü ayrımcılık reddedilir.
 • Cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik edilir.
 • Kişisel, teknik ve mesleki eğitim programları düzenlenir.
 • Yüksek performans gösteren çalışanlar için terfi ve yatay geçiş olanakları sağlanır.
 • Adil ve rekabetçi bir ücretlendirme sistemi uygulanır.
 • Eşitlikçi ve şeffaf bir performans değerlendirme sistemi kullanılır.
 • Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi olanaklar sunulur.
 • Ailevi sorumlulukları olan çalışanlar için destekleyici uygulamalar yapılır.
 • Yasal mevzuat ve sosyal sorumluluk ilkelerine tam anlamıyla uyulur.
 • Çalışma saatleri, izinler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yasalara uyulur.
 • Çalışan memnuniyeti ve kalite standartlarına uygun hareket edilir.
 • İş süreçlerinin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi için çalışılır.